Formularul 8.3 –Investiții Octopus

Formularul 8.3 --Investiții Octopus

FORMULARUL 8.3

DEZVOLTAREA POZIȚIEI DE DESCHIDERE PUBLICĂ / DEZVOLTARE A TRACTĂRII DE

O PERSOANĂ CU INTERESE ÎN VALOARELE MOBILIARE RELEVANTE REPREZINTĂ 1% SAU MAI MULT

Regula 8.3 din Codul de preluare („Codul”)

1. INFORMAȚII CHEIE

(a) Numele complet al divulgatorului: OCTOPUS siliciur LTD
(b) Proprietarul sau controlorul intereselor și al pozițiilor scurte dezvăluite, dacă este diferit de 1 litera (a):

Numirea persoanei nominalizate sau a companiilor de vehicule este insuficientă.Pentru un trust, trebuie să fie numiți administratorul(i), decontatorul și beneficiarii.

(c) Numele ofertantului/ofertantului în legătură cu ale cărui valori mobiliare relevante se referă acest formular:

Utilizați un formular separat pentru fiecare ofertant/beneficiar

M & C Saatchi plc
(d) Dacă un administrator de fond scutit are legătură cu un ofertant/ofertă, precizați acest lucru și specificați identitatea ofertantului/ofertei:
(e) Data poziției deținute / tranzacționării efectuate:

Pentru o dezvăluire a poziției de deschidere, indicați cea mai recentă dată posibilă înainte de dezvăluire

25.03.2022
(f) În plus față de compania de la 1 (c) de mai sus, divulgatorul face dezvăluiri cu privire la orice altă parte a ofertei?

Dacă este o ofertă în numerar sau o posibilă ofertă în numerar, menționați „N/A”

Nu

2. POZIȚII ALE PERSOANEI CARE FACE DIVULGAREA

Dacă există poziții sau drepturi de subscripție pentru a dezvălui în mai mult de o clasă de valori mobiliare relevante ale ofertantului sau destinatarului menționat la punctul 1 (c), copiați tabelul 2 (a) sau (b) (după caz) pentru fiecare clasă suplimentară de titluri relevante. Securitate.

(a) Dobânzi și poziții scurte în valorile mobiliare relevante ale ofertantului sau destinatarului la care se referă dezvăluirea în urma tranzacției (dacă există)

Clasa de securitate relevantă: Obișnuit 1p
Interese Poziții scurte
Număr %% Număr %%
(1) Valori mobiliare relevante deținute și/sau controlate:

13.761.768

11.26

(2) Instrumente derivate decontate în numerar:
(3) Instrumente derivate decontate pe acțiuni (inclusiv opțiuni) și acorduri de cumpărare/vânzare:

TOTAL:

13.761.768 11.26

Toate interesele și toate pozițiile scurte ar trebui dezvăluite.

Detaliile oricăror poziții deschise pe instrumente derivate decontate prin acțiuni (inclusiv opțiuni tranzacționate) sau acorduri de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare relevante ar trebui furnizate într-un Formular suplimentar 8 (Poziții deschise).

(b) Drepturi de subscriere pentru noi valori mobiliare (inclusiv opțiuni ale directorilor și ale altor angajați)

Clasa de valori mobiliare relevante în legătură cu care există dreptul de subscriere:
Detalii, inclusiv natura drepturilor în cauză și procentele relevante:

3. TRACTĂRI (DACĂ ESTE CARE) CĂTRE PERSOANEA CARE FACE DIVULGAREA

În cazul în care au existat tranzacții în mai mult de o clasă de valori mobiliare relevante ale ofertantului sau destinatarului menționat la 1 litera (c), copiați tabelul 3 (a), (b), (c) sau (d) (după caz) pentru fiecare suplimentar clasa de valori mobiliare relevante tratate.

Trebuie precizată moneda tuturor prețurilor și a altor sume monetare.

(a) Achiziții și vânzări

Clasa de securitate relevantă Cumpărare/vânzare Numărul de titluri Pret pe unitate
Obișnuit 1p Vânzare 145 1,8284 GBP

(b) Tranzacții cu instrumente financiare derivate decontate în numerar

Clasa de securitate relevantă Descrierea produsului

de exemplu CFD

Natura tranzacției

ex. deschiderea/închiderea unei poziții lungi/scurte, creșterea/reducerea unei poziții lungi/scurte

Număr de titluri de referință Pret pe unitate

(c) Tranzacții cu instrumente financiare derivate decontate pe acțiuni (inclusiv opțiuni)

(i) Scrierea, vânzarea, cumpărarea sau modificarea

Clasa de securitate relevantă Descrierea produsului de exemplu, opțiunea de apelare Scrierea, cumpărarea, vânzarea, variația etc. Numărul de titluri la care se referă opțiunea Preț de exercițiu pe unitate Tip

de exemplu american, european etc.

Data expirarii Opțiunea bani plătiți/primiți pe unitate

(ii) Exercițiu

Clasa de securitate relevantă Descrierea produsului

de exemplu, opțiunea de apelare

Exercițiu / exercitat împotriva Numărul de titluri Preț de exercițiu pe unitate

(d) Alte tranzacții (inclusiv subscrierea pentru noi valori mobiliare)

Clasa de securitate relevantă Natura tranzacției

ex. abonament, conversie

Detalii Detalii Preț pe unitate (dacă este cazul)

4. ALTE INFORMAȚII

(a) Despăgubiri și alte aranjamente de tranzacționare

Detalii despre orice acord de despăgubire sau opțiune sau orice acord sau înțelegere, formală sau informală, referitoare la valorile mobiliare relevante, care poate fi un stimulent pentru a tranzacționa sau a se abține de la tranzacționare încheiat de persoana care face dezvăluirea și orice parte a ofertei sau orice persoană acționând în comun cu o parte a ofertei:

Angajamentele irevocabile și scrisorile de intenție nu ar trebui incluse. Dacă nu există astfel de acorduri, aranjamente sau înțelegeri, menționați „niciunul”

Niciuna Niciuna

(b) Acorduri, aranjamente sau înțelegeri referitoare la opțiuni sau instrumente derivate

Detalii despre orice acord, aranjament sau înțelegere, formală sau informală, între persoana care face dezvăluirea și orice altă persoană referitoare la:

(i) drepturile de vot ale oricăror valori mobiliare relevante în baza oricărei opțiuni; sau

(ii) drepturile de vot sau achiziția sau cedarea viitoare a oricăror titluri relevante la care se face referire la orice instrument derivat:

Dacă nu există astfel de acorduri, aranjamente sau înțelegeri, menționați „niciunul”

Niciuna Niciuna

(c) Anexele

Este atașat un Formular suplimentar 8 (Poziții deschise)? NU

Data dezvăluirii: 28.03.2022
Nume de contact: Khilna Shah
Număr de telefon: 020 3142 4081

Dezvăluirile publice în conformitate cu Regula 8 din Cod trebuie să fie făcute către un Serviciu de Informare a Reglementării.

Unitatea de Supraveghere a Pieței a Panelului este disponibilă pentru consultare în legătură cu cerințele de dezvăluire ale Codului la +44 (0) 20 7638 0129.

Codul poate fi vizualizat pe site-ul Panelului la adresa www.thetakeoverpanel.org.uk..

..

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.