Europa Daily News, 07 februarie 2022 | Perspective și evenimente

RĂSPUNSURI LA CORONAVIRUS UE

UN AJUTOR DE STAT

 • COmisiunea aprobă o schemă austriacă de 300 de milioane de euro pentru organizatorii de pachete de călătorii și facilitatorii de servicii de călătorie conectate în contextul pandemiei de coronavirus (SA.101114) – Midday Express
 • COmisiunea aprobă o schemă italiană de 10 milioane EUR pentru a sprijini fabricile de bere în contextul pandemiei de coronavirus (SA.101535) – Midday Express
 • CPandemia OVID-19: ESA aprobă amendamente la schema de sprijin islandeză pentru întreprinderi

ANGAJARE

 • Coronavirus: 4 milioane EUR din Fondul european de ajustare la globalizare pentru a sprijini lucrătorii Selecta disponibilizați din Franța – IP/22/732, a se vedea propunerea

CONCURENȚĂ

 • Agenda pentru: Grupul de lucru pentru concurență din 10 februarie 2022
 • Arecurs introdus la 9 decembrie 2021 de Nichicon Corporation împotriva hotărârii Tribunalului din 29 septembrie 2021 în Cauza T-342/18, Nichicon Corporation vs. Comisia – Cauza C-757/21 P
  Aspect: anularea hotărârii atacate și anularea Deciziei C (2018) 1768 final a Comisiei din 21 martie 2018 referitoare la procedurile în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul SEE (cauza AT.40136 Capacitors, „decizia în litigiu”) în măsura în care îl privește pe recurent;
 • Arecurs introdus la 10 decembrie 2021 de Nippon Chemi-Con Corporation împotriva hotărârii Tribunalului din 29 septembrie 2021 în Cauza T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation vs. Comisia – Cauza C-759/21 P
  Re: anularea hotărârii atacate și anularea deciziei Comisiei Europene din 21 martie 2018 referitoare la o procedură în temeiul art. 101 din TFUE și articolul 53 din Acordul SEE (AT.40136 – Condensatori) în ceea ce o privește pe recurent;
 • Pnotificare ulterioară a unei concentrări (Caz M.10622 – Genstar Capital / MDP / Lightspeed)
 • Pnotificare ulterioară a unei concentrări (Caz M.10562 – Carlyle / Warburg Pincus / Duravant)
 • Pnotificare ulterioară a unei concentrări (Caz M.10480 – GoldmanSachs / NN Investment Partners Holding)
 • Nîn opoziție la o concentrare notificată (Caz M.10509 – MIRA / OTPP / PGGM / BCI / Omers / Aimco / Puget)
 • Nîn opoziție la o concentrare notificată (Caz M.10563 – Engie Spain / Predica / Eolia)
 • Nîn opoziție la o concentrare notificată (Caz M.10539 – South32 / KGHM / Sierra Gorda)
 • COmisiunea invită părțile interesate să prezinte observații cu privire la orientările propuse privind schimbul de informații în relațiile de distribuție dublă
 • COmisiunea autorizează achiziționarea controlului comun al unei noi asocieri în comun de către ECDC și HPIL (M.10540) – Midday Express
 • COmisiunea autorizează achiziția controlului comun al CyrusOne de către KKR și GIP (M.10569) – Midday Express
 • COmisiunea autorizează achiziția controlului comun al Veonet de către PAI Partners și OTPP (M.10590) – Midday Express
 • Ggermania – Preluarea SCHUFA – Bundeskartellamt aprobă planurile de fuziune în cadrul concursului de licitații
 • TȚările de Jos – Platforma de căutare a caselor Read vede sfârșitul anchetei privind abuzul de dominație în Olanda

UN AJUTOR DE STAT

 • Aautorizare pentru ajutor de stat în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții
 • Aautorizare pentru ajutor de stat în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții
 • Sajutor de stat – Polonia – Ajutor de stat SA.37489 (2013 / FC) – Presupus ajutor de stat ilegal acordat Sferia SA – Polonia – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE
 • COmisiunea aprobă o măsură franceză de 18,1 milioane EUR pentru construirea unui terminal dedicat transportului combinat feroviar-rutier în comunele Grans și Miramas (SA.64434) – Midday Express

COMERȚ ȘI VAMA

 • Agenda pentru: Reuniunea Comitetului pentru politică comercială (Sistemul generalizat de preferințe (SPG)) din 09 februarie 2022
 • Agenda pentru: a 31-a reuniune a Grupului de experți vamali – secțiunea de integrare și armonizare a datelor din 24 februarie și 1 martie 2022
  Agenda pentru: a 42-a reuniune a Grupului de experți vamali Nomenclatura tarifară și statistică – Secția HS / Sector Coordonare OMD din 07/28 februarie 2022
 • Agenda pentru: Programul a 23-a întâlnire a Vămilor 2027 – Grupul de experți în interdicții și restricții din 11 februarie 2022
 • Agenda pentru: Reuniunea Comitetului pentru probleme comerciale din 8 februarie 2022
 • Rcerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Bremen (Germania) din 15 octombrie 2021 – LB GmbH vs. Hauptzollamt D – Cauza C-635/21
  Re: Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului – „Șezlonguri” – subpoziția 9401 80 00
 • Rcerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Cluj (România) din 19 octombrie 2021 – SC Zes Zollner Electronic SRL Vs. Director Regional Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca – Cauza C-640/21
  Re: articolul 173 sau articolul 174 din Regulamentul nr. 952/2013 – expedierea de mărfuri indică o cantitate mai mare decât cea menționată în declarația vamală inițială – expresia „mărfuri, altele decât cele care [the customs declaration] acoperit inițial
 • Naviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping (Anumite țesături cu plasă deschisă din fibre de sticlă – Republica Populară Chineză; India; Indonezia; Malaezia; Taiwan; Thailanda – 8.11.2022)
 • Comisiune Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/161 din 3 februarie 2022 de încheiere a procedurii de examinare a obstacolelor în calea comerțului în sensul Regulamentului (UE) 2015/1843 aplicat de Statele Unite ale Americii Mexicane constând în măsuri care afectează importul de tequila
 • Comisiune Regulamentul delegat (UE) 2022/150 din 17 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce privește volumul de hering care poate fi importat în cadrul contingentului tarifar 09.0006
 • FSiguranța alimentelor: UE și SUA reiau comerțul cu moluște bivalve – IP/22/2022
 • euImpacturi ale Acordului de comerț și cooperare UE-Regatul Unit privind pescuitul și acvacultura în UE – Aspecte comerciale – Informare și studiu pentru Comisia pentru pescuit a PE
 • WTO – Exporturile de bunuri intermediare continuă să crească în trimestrul trei al anului 2021

PIAȚA INTERNĂ ȘI INDUSTRIE

 • Agenda pentru: Comitetul pentru Competitivitate și Creștere (Industrie) din 10 februarie 2022
 • EU Industry Days: Punerea ecosistemelor industriale din UE pe calea tranziției verzi și digitale – Midday Express
 • Arăspuns dat de dl Breton la o întrebare scrisă a europarlamentarului – Concesiunea și extinderea autostrăzii A22 de către guvernul italian
 • EGrantează 25 de milioane EUR pentru a aduce cercetarea de frontieră mai aproape de piață – Vezi sondajul recent
 • Sdiscursul comisarului Gabriel la Conferința europeană a științei deschise de la Paris

SERVICII FINANCIARE

 • EBuletin informativ SMA decembrie 2021 și ianuarie 2022
 • Arăspuns dat de doamna McGuinness la o întrebare scrisă a europarlamentarului – Regulamentul UE privind taxonomia
 • EParlamentarii U plănuiesc un efort de ultimă oră pentru a respinge regulile Bruxelles-ului privind investițiile verzi – PE trebuie să voteze măsurile care etichetează energia nucleară și gazele naturale ca fiind durabile – Financial Times

AGRICULTURA & PESCUIT

 • Rregulament privind punerea la dispoziție pe piața UE și exportul de produse asociate cu defrișarea și degradarea pădurilor – Dezbatere politică – Consiliul AgriPish din 21 februarie

ENERGIE

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

 • Comisiune Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/162 din 4 februarie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea privind reducerea consumului de anumite produse din plastic de unică folosință și măsurile luate de statele membre pentru a obține o astfel de reducere
 • CDecizia de omisiune din 5 noiembrie 2021 prin care se cere administratorului central al jurnalului de tranzacții al Uniunii Europene să introducă modificări în tabelele naționale de alocare din Belgia, Cehia, Estonia, Grecia, Franța, Croația, Cipru, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia și Suedia în jurnalul de tranzacții al Uniunii Europene
 • EPierderile economice cauzate de extremele meteorologice și climatice din Europa au atins aproximativ jumătate de trilion de euro în ultimii 40 de ani – Vezi informarea SEE

SĂNĂTATE, ALIMENTE ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR

 • EFSA – Evaluarea inter pares a evaluării riscului de pesticide pentru substanța activă propizamidă în lumina datelor de confirmare transmise
 • EFSA – SCAN ‐ Clim: un instrument de sprijinire a analizei de adecvare a climei dăunătorilor pe baza clasificării climatice

TRANSPORT & MOBILITATE

 • COmisiunea Notă privind transportul local de pasageri la cerere (taxis și PHV) care funcționează bine și sustenabil

DIGITAL & SOCIETATEA INFORMAȚIILOR

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI SECURITATE CIBERNICĂ

 • Agenda pentru: Grupul orizontal pentru probleme cibernetice din 8 februarie 2022
 • Rcerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare din partea Amtsgericht Hagen (Germania) din 16 noiembrie 2021 – BL Vs. Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen – Cauza C-687/21
  Re: Articolul 82 din Regulamentul general privind protecția datelor
 • Ppropunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind îmbunătățirea condițiilor de muncă în munca pe platformă – comentarii oficiale AEPD
 • Arăspunsul dat de dl Breton la o întrebare scrisă a europarlamentarului – Invazia vieții private de către sistemele de securitate bazate pe camere
 • Mprocesele-verbale ale celei de-a 7-a reuniuni a grupului de experți cu mai multe părți interesate pentru sprijinirea aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 din 29 octombrie 2021
 • Hellenic DPA: Amenzi aplicate companiilor de telecomunicații din cauza încălcării datelor cu caracter personal și a prelucrării ilegale a datelor
 • AAmenda EPD de 3.000.000 EUR către Caixabank Payments & Consumer EFC, EP, SAU pentru lipsa consimțământului specific și informat cu privire la crearea de profiluri în scopuri comerciale

ZONA DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTITIE

 • Ccomisarul Johansson călătorește în Irlanda – Midday Express
 • JDeclarație oint înainte de Ziua internațională a toleranței zero pentru mutilarea genitală feminină

BCE, EURO & ECONOMIE

 • Prezident al Eurogrupului, Paschal Donohoe, călătorește în Spania
 • EDialog economic cu Comisia Europeană privind Supravegherea Fiscală a UE – 7 februarie 2022 – Analiză aprofundată – Comitetul ECON al PE

VIITORUL EUROPEI

 • Agenda pentru: Reuniunea Coreper (Partea 1 și Partea 2) din 09 și 11 februarie 2022
 • Cconferință privind viitorul Europei: cetățenii își finalizează deliberările privind UE în lume și migrație. Vezi al treilea raport intermediar.

RELAȚII EXTERNE

 • Mali: UE adoptă sancțiuni specifice împotriva a cinci persoane – A se vedea Regulamentul (UE) 2022/156 și Decizia (PESC) 2022/157
 • ERăspunsul U la terorism: Consiliul reînnoiește lista de teroriști – A se vedea Regulamentul (UE) 2022/147 și Decizia (PESC) 2022/152
 • CRegulamentul (UE) 2022/148 al Consiliului din 3 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, având în vedere situația din Afganistan
 • CDecizia (PESC) 2022/153 a Consiliului din 3 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, având în vedere situația din Afganistan
 • CDecizia (PESC) 2022/151 a Consiliului din 3 februarie 2022 privind o acțiune a Uniunii Europene de sprijinire a evacuării anumitor persoane deosebit de vulnerabile din Afganistan
 • CRegulamentul (UE) 2022/149 al Consiliului din 3 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme, având în vedere situația din Tunisia
 • CDecizia (PESC) 2022/154 a Consiliului din 3 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități, având în vedere situația din Tunisia
 • Sdeclarația președintelui Consiliului European Charles Michel și a președintelui francez Emmanuel Macron în urma întâlnirii cu președintele Republicii Azerbaidjan Ilham Aliyev și prim-ministrul Republicii Armenia Nikol Pashinyan
 • Arăspuns dat de ÎR/VP Borrell la o întrebare scrisă a europarlamentarului – Efectul advers al sancțiunilor extrateritoriale ale SUA asupra lucrătorilor și consumatorilor UE
 • Ukraine: UE se luptă cu modul de a impune „durere” sancțiuni Rusiei – Bruxelles vrea să vizeze sectoarele bancare și energetice pentru a dăuna Moscovei, reducând în același timp daunele aduse economiilor europene – Financial Times

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.